Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM_34_014
Kwiecień 1942, Wrewskoje, Uzbekistan, ZSRR.
Obóz formującej się Armii Andersa, junacy podczas gry w guziki.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, przekazał płk dypl. W. Bąkiewicz [album 34 - AP na Wschodzie, 1 DP im. T. Kościuszki].