Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM_53_034
1942-1947, brak miejsca.
Wigilia w 1 Dywizji Pancernej, dowódca jednostki gen. Stanisław Maczek (2. z lewej) dzieli się opłatkiem z żołnierzami.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [album 53 - PSZ na Zachodzie, 1 Dywizja Pancerna].