Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM10_010
1920-1925, Polska.
Zofia Januszajtis, żona Mariana Żegoty-Januszajtisa na koniu Władysława Sikorskiego.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [album nr 10 - gen. Marian Żegota-Januszajtis].