Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM13_047
Wrzesień 1939, Węgry.
Polscy oficerowie po przekroczeniu granicy polsko-węgierskiej. Na zdjęciu m.in. gen. Kazimierz Sosnkowski (dowódca Frontu Południowego we wrześniu 1939, w środku), płk dyplomowany Denis, mjr Janicz.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [album nr 13 płk Franciszka Arciszewskiego - prezydent RP, rząd RP i WP we Francji]