Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM147_001
1942-1948, Indie.
Polscy uchodźcy w Indiach - kobieta i harcerze w towarzystwie Hindusów. [Polscy uchodźcy w 1942 roku trafili do Iranu wraz z nowoutworzonym Wojskiem Polskim pod dowództwem generała Władysława Andersa (w dwóch rzutach ewakuacyjnych z ZSRR w marcu i sierpniu). W sumie oprócz wojska dotarło tam 38 tysięcy Polaków, z czego ponad połowę stanowiły dzieci i młodzież. Około 10 tysięcy z nich trafiła potem do Indii. Główne ośrodki polskie w Indiach znajdowały się w Bombaju, Malir, Country Club i Valivade].
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [album 147 - polskie osiedla w Indiach].