Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM147_047
1943-1947, prawdopodobnie Valivade, Indie.
Uczennice czytają gazetkę szkolną "Na Etapie". [Osiedle stałe w Valivade zostało wybudowane wiosną 1943 roku dla polskich uchodźców (głównie dla kobiet z dziećmi), którzy trafili do Iranu wraz z nowoutworzonym Wojskiem Polskim pod dowództwem generała Władysława Andersa. Posiadało m.in. polską administrację samorządową, kościół, szkoły, teatr, sklepy, cukiernie, szpitale, straż pożarną. W latach 1943–1947 przez osiedle przeszło około pięciu tysięcy Polaków].
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [album 147 - polskie osiedla w Indiach].