Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM234_001
1942, Kermine, Uzbekistan, ZSRR.
Strona tytułowa albumu 7 Dywizji Piechoty, na środku mapka - "Dyslokacja dywizji w ZSRR" i napis: "7 Dywizja Piechoty rozpoczęła swą historię 21 I 1942, gdy zawiązki przybyły do Kermine".
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie