Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM278_006
16.07.1943, Newark, Wielka Brytania.
Kondukt pogrzebowy generała Władysława Sikorskiego. Od prawej w pierwszym rzędzie idą: Wódz Naczelny Wojska Polskiego generał Kazimierz Sosnkowski, Helena Sikorska, premier Stanisław Mikołajczyk, za nimi generał Józef Haller, w trzecim rzędzie od prawej: minister Jan Stańczyk, dwóch nierozpoznanych, minister Karol Popiel, przewodniczący Rady Narodowej Stanisław Grabski.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego [album 278 Czesława Białoszewskiego]