Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM28_007
11.07.1927, Lwów, Polska.
Święto Pułkowe w 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Ułani z lancami siedzą na koniach.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie