Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM29_005
Przed 1943, brak miejsca.
Zofia Leśniowska - córka gen. Władysława Sikorskiego.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [album 29 - gen. Sikorski i jego rodzina]