Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM30_023
Zima 1941, Tockoje, ZSRR.
Namioty żołnierzy 6 Dywizji Piechoty, na sznurkach rozpiętych między namiotami wiszą ubrania.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie