Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM30_026
Zima 1941, Tockoje, ZSRR.
6 Dywizja Piechoty - ocieplona izba chorych.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie