Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM30_036
Grudzień 1941, Kołtubanka, obł. Czkałowsk, ZSRR.
Namioty obozu pułku ułanów.
Fot. NNl, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.