Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM30_038
1941, Tockoje, ZSRR.
Przysięga rekrutów, ksiądz na prowizorycznej ambonie podczas homilii do żołnierzy.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie