Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM318_001
24.06.1942, Carron School, Wielka Brytania.
Prezydent RP Władysław Raczkiewicz wizytuje 12. Batalion Łączności I Korpusu Polskiego. Od lewej: kpt. Janecki, płk Jerzy Krubski, por Lisowski, gen. Marian Kukiel, ppłk. Konarski udzielający wyjaśnienia Prezydentowi, adiutant Prezydenta kpr. Stawicki. Przegląd radiostacji.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [album 318 - 12. Batalion Łączności]