Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM356_039
1919-1920, brak miejsca.
Obsługa ciężkiego karabinu maszynowego na stanowisku. W tle wiatraki.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie