Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM356_043
1919-1920, brak miejsca.
Kolumna rosyjskich jeńców wziętych do niewoli przez 15 Pułk Ułanów. Z lewej stoją polscy oficerowie, trzeci (z lornetką na szyi) ppłk Władysław Anders.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie