Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM360_001
1929, Białystok, Polska.
Edward (Edmund?) Kozłowski na boisku z kolegami. Rzut kulą.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie