Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM360_005
10.11.1929, Białystok, Polska.
Szkolenie strzeleckie zorganizowane przez Przysposobienie Wojskowe. Drugi od lewej stoi Edward (Edmund?) Kozłowski.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie