Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM50_012
Przed 1939, Gdynia, Polska.
Statki w basenie portowym.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie