Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM50_022
Przed 1939, Gdynia, Polska.
Jachty w porcie.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie