Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM50_024
Przed 1939, Gdynia, Polska.
Dźwigi portowe na nabrzeżu.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie