Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUMA125_012
1.04.1940-10.06.1940, Loyat, Bretania, Francja.
Oficerowie Oddziału Rozpoznawczego. Stoją od lewej: rtm. Michał Mińkowski, dowódca szwadronu i dowódcy plutonów: ppor. J. Romanowski, ppor. Tadeusz Drobniak, por. Fangor, por. M. Garapich, por. S. Barylski, ppor. M. Eckhardt. Podpis: "Rewelacja! Już mamy jeden motocykl".
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie