Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUMK35_002
1942, okolice Dżalal-Abad (Dżalalabad), Kirgizja, ZSRR.
Zawody bokserskie w 13 pułku piechoty.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [album K35]