Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_NAIMSKI_037
1942, Teheran, Iran.
Wystawa propagandowa "Armia polska w ZSRR". W drzwiach budynku (z prawej) stoi Józef Czapski.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [album Ludwika Naimskiego].