Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_TECZKA_POLSKA_DO_1939_025
1939, Polska.
Pociąg z cysternami na stacji kolejowej we wschodniej Polsce, zajętej przez Armię Czerwoną - przepompowywanie paliwa.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie