Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_TECZKA_SZCZYPIORNO_002
Lipiec - grudzień 1917, Szczypiorno k. Kalisza.
Żołnierze I i II Brygady Legionów, internowani w obozie jenieckim po odmowie przysięgi na wierność Niemcom. Chorzy jeńcy i sanitariusze w izbie szpitalnej. Na zdjęciu podpis: "Dom przedpogrzebowy".
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie