Zdjęcie

Sygnatura: IS_2012_1041
1941, Egipt.
Żołnierze Legii Oficerskiej przy karabinie maszynowym.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [album z dedykacją: "W dniu imienin dowódcy batalionu ppłk dypl. Janowi Emisarskiemu — II Kompania LO.08.02.1941"].