Zdjęcie

Sygnatura: IS_2012_120_FRANCJA_1940_002
1940, Vitry-le-Croise (?), Francja.
Poligon wojskowy.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [album 120 - Francja 1940 Oddział (Dyon) Rozpoznawczy 3 Dywizji Piechoty].