Zdjęcie

Sygnatura: IS_2012_251
1943, Palestyna.
Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysław Sikorski wizytuje polskie jednostki wojskowe na Bliskim Wschodzie.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie