Zdjęcie

Sygnatura: IS_2012_2535
Sierpień 1944, Normandia, Francja.
1 Dywizja Pancerna podczas walk w Normandii, z prawej polski żołnierz z mapą.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie