Zdjęcie

Sygnatura: IS_2012_535
1920, brak miejsca.
Żołnierz V Dywizji Syberyjskiej, por. Jan Pindela-Emisarski. Dedykacja na zdjęciu: "Kochanemu Wujowi po pięcioletniej tułaczce i przedarciu się przez front bolszewicki ofiaruje Janek. Warszawa 23.04.1920".
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie