Zdjęcie

Sygnatura: IS_2012_FRANCJA_NEGATYWY_014
Grudzień 1939, Paimpont (?), Francja.
Wizyta prezydenta RP Władysława Raczkiewicza i Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysława Sikorskiego w obozie Wojska Polskiego. Z przodu idzie prezydent W. Raczkiewcz, za nim widoczny gen. W. Sikorski, 3. z lewej gen. Stanisław Maczek.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [Francja - negatywy].