Zdjęcie

Sygnatura: IS_2012__523
3.05.1919, Nowonikołajewsk, Rosja.
V Dywizja Syberyjska. Rewia na placu w Nowonikołajewsku.
Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie