Zdjęcie

Sygnatura: IS_2012_ALBUM_76_022
1944, Włochy.
Oficerowie 2 Korpusu podczas kampanii włoskiej. Na zdjęciu od lewej: dowódca 2 Korpusu gen. Władysław Anders, płk Klemens Rudnicki, dowódca 5 Kresowej Dywizji Piechoty gen. Nikodem Sulik.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [album 76 - 2 Korpus Polski dla Rudnickiego].