Zdjęcie

Sygnatura: IS_2012_ALBUM116_GENDEVERS_SZYMANSKI_IIKORPUS_001
19.04.1944, Włochy.
Wizyta naczelnego dowódcy sił alianckich w Europie gen. Jacoba Deversa w 2 Korpusie Polskim. Na pierwszym od lewej: oficer łącznikowy armii Stanów Zjednoczonych przy 2 Korpusie ppłk Henryk Szymański, dowódca 2 Korpusu Polskiego gen. Władysław Anders, gen. Devers.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [album 116 - gen. Devers w 2 Korpusie - kwiecień 1944]