Zdjęcie

Sygnatura: IS_2012_ALBUM116_GENDEVERS_SZYMANSKI_IIKORPUS_003
19.04.1944, Włochy.
Dowódcy wojsk alianckich na naradzie. Od lewej siedzą: dowódca 5 Kresowej Dywizji Piechoty gen. bryg. Nikodem Sulik, zastępca dowódcy 5 Kresowej Dywizji Piechoty płk dypl. Klemens Rudnicki, naczelny dowódca sił alianckich w Europie gen. Jacob Devers, oficer łącznikowy armii Stanów Zjednoczonych przy 2 Korpusie ppłk Henryk Szymański, dowódca 2 Korpusu Polskiego gen. Władysław Anders. Nad gen. Deversem stoją: oficer łącznikowy brygadier Frith, mjr dypl. Harcaj.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [album 116 gen. Devers w 2 Korpusie - kwiecień 1944]