Zdjęcie

Sygnatura: IS_2012_ALBUM148_004
Kwiecień 1943, Irak.
Obóz wojskowy, widoczni żołnierze 5 Kresowej Dywizji Piechoty oraz żołnierze hinduscy.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [album 148 - generałowi Zygmuntowi Bohuszowi Szyszko 5 Kresowa Dywizja Piechoty, Irak w kwietniu 1943 r.]