Zdjęcie

Sygnatura: IS_2012_ALBUM212_AFRYKA024
1942-1943, Afryka Wschodnia.
Praca na farmie w okolicy jednego z polskich osiedli.
[Polscy uchodźcy w 1942 roku trafili do Iranu wraz z nowoutworzonym Wojskiem Polskim pod dowództwem generała Władysława Andersa (w dwóch rzutach ewakuacyjnych z ZSRR w marcu i sierpniu). W sumie oprócz wojska dotarło tam 38 tys. Polaków, z czego ponad połowę stanowiły dzieci i młodzież. Ok. 20 tys. znalazło się następnie w Afryce, polskie osiedla znajdowały się przede wszystkim w: Ugandzie, Kenii, Tanganice, Rodezji Północnej i Rodezji Południowej, Związku Południowej Afryki].
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [album 212 - Osiedla polskie w Afryce Wschodniej].