Zdjęcie

Sygnatura: IS_2012_ALBUM288_047
3.05.1943, Nairobi, Kenia.
Podpis oryginalny: "Tańce ludowe na otwarciu Domu Polskiego w dniu 3 maja 1943 w Nairobi".
[Polscy uchodźcy w 1942 trafili do Iranu wraz z nowoutworzonym Wojskiem Polskim pod dowództwem generała Władysława Andersa (w dwóch rzutach ewakuacyjnych z ZSRR w marcu i sierpniu). W sumie oprócz wojska dotarło tam 38 tysięcy Polaków, z czego ponad połowę stanowiły dzieci i młodzież. Ok. 20 tys. znalazło się następnie w Afryce, polskie osiedla znajdowały się przede wszystkim w: Ugandzie, Kenii, Tanganice, Rodezji Północnej i Rodezji Południowej, Związku Południowej Afryki].
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [album 288 - gen. Andersowi uchodźstwo w Afryce Wsch. 19.07.1943, w albumie dedykacja: panu generałowi Władysławowi Andersowi w imieniu uchodźstwa w Afryce inż. K. Kazimierczak, delegat MPiOS Nairobi].