Zdjęcie

Sygnatura: IS_2012_ALBUM299_010
1947-1948, Bejrut, Liban.
Polski szpital, dyrektor szpitala dr Czyniewski i pielęgniarka wizytują chorych.
Fot. Wacław Loga, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [album 299 - Z życia uchodźstwa polskiego w Libanie 1947 - 48, ofiarowany prezydentowi RP Augustowi Zaleskiemu przez Posła RP w Libanie dr Z. Zawadowskiego].