Zdjęcie

Sygnatura: IS_2012_ALBUM369_010
Maj 1944, Cassino, Włochy.
Tymczasowy polski cmentarz wojenny na wzgórzu 593.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [album 369 - 3 Dywizja Strzelców Karpackich].