Zdjęcie

Sygnatura: IS_2012_ALBUM_IDYWIZJA_PANCERNA_007
Kwiecień 1945, Holandia.
Żołnierze z 1 Dywizji Pancernej przejeżdżają przez miasteczko.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [album 1 Dywizja Pancerna].