Zdjęcie

Sygnatura: IS_2012_PACZKA_1DP_006
Listopad 1944, Holandia.
Gen. Dwight Eisenhower (na pierwszym planie) wizytuje 1 Dywizję Pancerną po zdobyciu Bredy. Na prawo od gen. Eisenhowera widoczny dowódca dywizji gen. Stanisław Maczek.
Fot. J. Z. Żegota-Januszajtis, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [paczka 1 Dywizja Pancerna].