Zdjęcie

Sygnatura: IS_2012_SZUFLADA44_BELGIAHOLANDIA074
Listopad 1944, Holandia (?).
Amerykański generał Dwight Eisenhower wizytuje 1 Dywizję Pancerną. Powitanie z żołnierzami na stacji kolejowej. Za gen. Eisenhowerem widoczny dowódca dywizji gen. Stanisław Maczek.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [paczka 1 Dywizja Pancerna].