Zdjęcie

Sygnatura: IS_2012_TECZKA_SOSNKOWSKI_001
Lata 40., brak miejsca.
z prawej stoją: gen. Stanisław Kopański i gen. Kazimierz Sosnkowski.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [teczka K. Sosnkowski].