Zdjęcie

Sygnatura: IS_2012_TECZKA_OBOZ_JENIECKI_CROSS_BORN_003
1944, Westfalenhof, Niemcy.
Oflag II D Grossborn - Westfalenhof. Chór obozowy.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [teczka obóz jeniecki Gross Born].