Zdjęcie

Sygnatura: IS_2012_TECZKA_SOKOL_002
26.03.1944, Włochy.
8 Armia Brytyjska, sektor polski. Dowódca 2 Korpusu Polskiego gen. Władysław Anders opuszcza kabinę, kolejny wychodzi dowódca 3 Dywizji Strzelców Karpackich gen. Bronisław Duch.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [teczka luzem].