Zdjęcie

Sygnatura: IS_361-2_002
1942, ZSRR
Tworzenie Armii Polskiej w ZSRR.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie