Zdjęcie

Sygnatura: IS_44_006
1942-1943, brak miejsca.
Gen. Władysław Sikorski udaje się na dekorację Krzyżem Walecznych brytyjskich oficerów, którzy odznaczyli się w walkach o Afrykę. Z tyłu idzie gen. Władysław Anders.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [teczka 44]